Złóż wniosek online

Jeżeli jest Pan/i zainteresowany/a poznaniem oferty kredytowej prosimy o wypełnienie poniższego formularza. Informujemy iż maksymalny czas potrzebny na udzielenie odpowiedzi wynosi 24h. Pola oznaczone gwiazdką* są  niezbędne aby się z Państwem skontaktować. 

Skontaktuj się z nami

     Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez następujące podmioty @-consulting nip fiba consulting nip Troja finanse nip jako administratora danych osobowych, swoich danych osobowych w celach handlowych i marketingowych produktów i usług podmiotów trzecich, analiz i badań, włączenia do bazy danych, integracji danych oraz aktualizacji i weryfikacji poprawności tych danych, samodzielnie lub z innymi podmiotami oraz oświadczam, że zostałem/am poinformowany o prawie dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania, zgodnie treścią ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014, poz. 1182). Podanie danych jest dobrowolone

     Wyrażam dobrowolnie zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą e lektroniczną (w szczególności: e-mail, sms) na podany przeze mnie adres e-mail/ lub na numer telefonu , wysyłanych przez @-consulting nip fiba consulting nip Troja finanse nip zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013.142 j.t.) oraz z art. 172 Ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2014r. poz. 243 j.t.)

     Wyrażam zgodę na otrzymywanie telefonicznych połączeń przychodzących inicjowanych w @-consulting nip fiba consulting nip Troja finanse nip